HR

Vi er en fleksibel rådgiver, formidler og sparringspartner, når I skal have styr på vigtige HR-processer.

For os handler det altid om at give værdi til de mennesker, der krydser vores vej. Vi udfordrer, sparrer og giver værdi – det er vores fornemmeste opgave.

Som virksomhed handler det om at have en sund personalepolitik, naturlig omsorg for jeres medarbejdere og undgå sygemeldinger, som kunne have været forebygget. Sunde og glade medarbejdere fremmer en god kultur, er mere effektive og skaber dermed også bedre resultater. Alle ved det, men det er svært.

Vi hjælper jer meget gerne, og vi har flere strenge at spille på.

Se også flyt dig!, hvis du er interesseret i coaching og teamudvikling og -opbygning.

Herunder finder du viden om nogle af de HR-processer, som vi gerne vil hjælpe jer med.

Medarbejdersamtaler

Medarbejdersamtaler er strukturererede og tilbagevendende samtaler mellem leder og medarbejder, som skal sikre en forventningsafstemning – og heraf overensstemmelse mellem medarbejderens og jeres udviklingsperspektiver. Det kræver en god forberedelse fra lederens side, for en medarbejdersamtale bør aldrig blot være en ”hvordan går det?”.

Vi giver dig som leder konkrete værktøjer både til forberedelse, strukturering og opfølgning på samtaler, så både du, medarbejder og jeres virksomhed står stærkere:

  • Opfølgningssamtaler/prøvetidssamtaler
  • Karrieresamtaler
  • Lønsamtaler
  • Sygefraværssamtaler

Medarbejdersamtaler kan udbygges med den helt rigtige coaching for øget mental og fysisk sundhed og stressforebyggelse/-håndtering. Se mere på flyt dig!.

Trivselsmålinger

Har I et præcist billede af, hvordan arbejdslysten ser ud hos jeres medarbejdere? Det kan vi hjælpe jer med at få - endda meget hurtigt og overskueligt. Trivselsmålinger hos jeres medarbejdere kræver, at I forholder jer til resultatet – og handler, hvor det er nødvendigt. 

Vi faciliterer derfor et detaljeret indblik i arbejdslysten hos jeres medarbejdere og hjælper jer med at få klarlagt, hvor og hvordan, I skal prioritere jeres indsatser samt giver jer værktøjerne hertil.

God arbejdslyst hjemmefra?

Med Covid-19s indtog i 2020 er tusindvis af danskere begyndt at arbejde hjemmefra, og det gælder måske også (nogle af) jeres medarbejdere. Undersøgelser i slutningen af 2020, fra bl.a. fagforeninger viser, at hjemmearbejdsplads på fuld tid kan betyde nedsat trivsel, bekymringer og stresssymptomer for mange medarbejdere.

Vi hjælper jer med at opsætte en tilpasset måling på arbejdslysten hjemmefra hos jeres medarbejdere. Vi skaber ud fra svarene en visuel og overskuelig rapport, og vi støtter jer i at prioritere og iværksætte tiltag, som har fokus på jeres hjemmearbejdende medarbejderes trivsel og arbejdsglæde. 

Outplacement

Outplacement er betegnelsen for at tilbyde sin opsagte medarbejder et sparringsforløb, så denne lettere og hurtigere kommer videre i sit jobskifte.

Som certificerede coaches står vi klar til at tilbyde et forløb, hvor vi giver jeres medarbejder støtte til at sætte fokus på sine faglige og personlige kompetencer, fremtidige ønsker til et nyt job, sparring omkring CV, jobsøgning og jobsamtaler.

Som virksomhed udviser I ansvarlighed og viser, at I behandler jeres medarbejdere med respekt. Det giver giver jer et godt omdømme, og forbedrer jeres evne til at tiltrække fremtidige kandidater.

Sygefravær

Sygefravær kan relateres til alle ovenstående emner, og vi kan hjælpe med at belyse jeres sygefravær og iværksætte målrettede initiativer for at reducere fraværet og forbedre jeres medarbejders hverdag.

I processen samarbejder vi med jer om bl.a. kulturen på jeres arbejdsplads, overblik over styrker og udfordringer i jeres sygefraværsindsats, samtaler med medarbejdere (både forebyggende/inden sygemelding og efter endt sygemelding), stressforebyggelse/stresshåndtering via vores dedikerede coaches. Se mere på flyt dig!.

Hvordan har jeres medarbejdere det?

Lad os tage en snak om, hvordan I kan øge arbejdsglæden, så det kan ses på jeres medarbejdere og på bundlinjen.

Ring til os på +45 25 10 90 75  eller send os en besked ...

Navn mangler
Email mangler
Besked mangler
Du skal acceptere vores samtykkeerklæring.

menneskekender

Thrane.nu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.